Care 2 Share op het Hendrik Pierson College in Zetten een succes!

Care 2 Share op het Hendrik Pierson College in Zetten een succes!
8 oktober 2015 dio

Marijke Arends van het Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe gaf in september de aftrap van Care 2 Share in de gemeente Overbetuwe. Aan een tiental mentoren van het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten presenteerde ze feiten en cijfers over jonge mantelzorgers. Er was slechts één mentor die op dat moment wist dat een van haar leerlingen voor een zieke moeder zorgt. Toen daarna in de Care 2 Share voorstelling voor de tweedeklassers bleek dat er 15 leerlingen zorgen voor – of zorgen hebben over – een ziek familielid, gingen de wenkbrauwen omhoog. De mentoren hadden dit niet verwacht en werden zich acuut bewust van de noodzaak om hier aandacht aan te besteden. Deze 15 zijn immers alleen de leerlingen die er voor uit komen, er zijn zeker nog meer jonge mantelzorgers op school!

In de mentorlessen die in het Care 2 Share traject volgen op de voorstelling krijgen mentoren de kans om met leerlingen verder te praten over wat het betekent om jong en mantelzorger te zijn. Care 2 Share sluit af met een borgingsgesprek op school. In Zetten zijn afspraken gemaakt over de plek van het thema Jonge mantelzorgers in het jaarprogramma van het HPC. Vooral de bijdrage die Naomi van Schaik, die op het HPC heeft gezeten en jonge mantelzorger is, zette aan het denken. Zij gaf de school ‘tips van Naomi‘ mee.

Op de website en in de nieuwsbrief houdt de school het thema actueel. Het contact met het Steunpunt Mantelzorg (met Naomi als ambassadeur) en met het jongerenwerk van STUW krijgt een vervolg.

In de gemeente Overbetuwe blijven het Steunpunt Mantelzorg en Spectrum samenwerken om ook op de andere scholen een Care 2 Share traject voor elkaar te krijgen.

Op de foto reikt Marijke Arends het certificaat “Deze school ziet jonge mantelzorgers” uit aan directeur Gijs Beekhuizen, samen met Naomi van Schaik.