Ludger College als voorbeeld voor toekomstige Care2Share trajecten

Ludger College als voorbeeld voor toekomstige Care2Share trajecten
2 maart 2016 dio

Met het tiende en laatste Care2Share traject in 2015 sloten we een intensief en leerzaam jaar af. Een combinatie van professionele betrokkenheid van de school en de opgedane ervaringen uit voorgaande trajecten zorgden voor een nuttige en speciale dag op het Ludger College in Doetinchem. Van kop tot staart waren de school, de mentoren, de ondersteuningsorganisaties en natuurlijk de leerlingen op hun best. Wat leidde tot een mooie opbrengst en wethouder Telder die het predikaat ‘Mantelzorgvriendelijke School’ uit kon reiken aan de afdelingsleider Nicole van Andel.

Eén van de belangrijkste succesfactoren was de beslissing van de school om de mentoren vrij te laten of ze met hun klas wilden deelnemen. Dit had als gevolg dat de mentoren goed voorbereid en erg geïnteresseerd waren. Iets wat je direct kon merken aan de leerlingen. Zowel de voorstelling als de aansluitende mentorlessen leverden veel reacties op. Emotionele reacties van leerlingen die de situatie herkenden en dat moment gebruikten om hun klasgenoten hier iets over te vertellen. En ook hele positieve reacties, zoals van een klas die zich als groep ontfermde over een klasgenoot die het even moeilijk had. “Het is ook juist die onderlinge steun die de klas in de weken erna zo hecht en sterk heeft gemaakt”, aldus één van de mentoren.

20160225_124054Ondersteuningsorganisaties VIT hulp bij mantelzorg en GGnet hebben het hele traject ondersteund. Soms heel actief, zoals bij het voorlichten van de mentoren. En soms als vraagbaak, zoals in de mentorlessen waar ze op verzoek van de mentoren soms bij zaten. In het borgingsgesprek benadrukte wethouder Telder dan ook het belang van een ‘goede lijn’ tussen de scholen en de ondersteuningsorganisaties.

Niet alleen de dag zelf was belangrijk in dit traject, maar ook de gesprekken die de mentoren en coördinatoren op school met de leerlingen hebben gevoerd hebben gezorgd voor een optimaal resultaat. Al met al een welverdiend predicaat ‘Mantelzorgvriendelijke School’ en een voorbeeld voor trajecten in de toekomst!

persfoto