Care2Share bij verenigingen in Huissen!

Care2Share bij verenigingen in Huissen!
4 juni 2015 michiel

In het najaar van 2015 zullen Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en Spectrum voor de tweede keer de handen ineen slaan om een Care 2 Share traject te organiseren. Dit keer is niet de school, maar de vereniging de vindplaats voor jonge mantelzorgers.

We richten ons dan op het informeren van trainers en leiders van de jeugdelftallen bij sportverenigingen. “Ook begeleiders bij sportverenigingen krijgen te maken met situaties waarbij hun pupil mantelzorger is. Met dit traject willen wij hen helpen om deze situatie te leren herkennen en handvatten te geven om de jongeren goed te kunnen begeleiden”, aldus Nick van der Ham, buurtsportcoach bij SWL.

Het is even een andere aanpak dan we gewend zijn. Normaal gesproken hebben we direct contact met de jongeren door een theatervoorstelling en een mentorles. Echter, een kleedkamer is geen klaslokaal. De energie zal daar iets anders zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om de jonge mantelzorger te bereiken door trainers en leiders goed toe te rusten.

Het is spannend om dit traject nu eens buiten een school uit te voeren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het een succes wordt!