Deelnemers

care2share

Agnieten College in Wezep

Op het Agnieten College in Wezep kunnen leerlingen van alle niveaus een goede start maken met hun schoolcarrière. Het leuke van de regionale school is de kleinschaligheid en de kwaliteit die daardoor geleverd kan worden.

Voor de vierde keer hebben hier de tweedeklassers van het vmbo, havo en vwo deelgenomen aan Care2Share. Na de theatervoorstelling en daarna in de klas kwamen meerdere leerlingen met hun eigen verhaal. Over familieleden met kanker, of met een depressie.

Een leerling: “Ik heb goed leren koken, dat moest wel want mijn moeder kan het niet meer.

Een docent: “Op school wordt rekening gehouden met jouw situatie, dus praat er over!”

Locatie: Noordsingel 70,  Wezep

Website: http://www.agnietenwezep.nl/

NSG Groenewoud in Nijmegen

De NSG is een school voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. Bijzonder aan de NSG is de tweejarige brugperiode. Leerlingen krijgen zo de tijd om te wennen aan de geschikte en gewenste studierichting.

NSG heeft meerdere keren het project care2share gedraaid in tweede klassen van de verschillende niveaus.

“De leerlingen geven het project gemiddeld een 7,5, “Best hoog”, aldus een van de mentoren, “Ze zijn altijd onder de indruk.”   We blijven dit thema (in de een of andere vorm, het hoeft niet altijd hetzelfde programma te zijn) jaarlijks herhalen, want bij ons is duidelijk één op de 5 leerlingen naar voren gekomen als mantelzorger.”

Locatie: Van Cranenborchstraat 7, Nijmegen

Website: www.nsg-groenewoud.nl

foto 2 NSG
persfoto

Ludger College in Doetinchem

Het Ludger College is een school voor mavo, havo, vwo, atheneum en gymnasium in Doetinchem. Op het Ludger College doen ze hun uiterste best om de talenten van elke leerling verder te ontwikkelen en tot bloei te laten komen.

Tweedeklassers van de Mavo, Havo en het Vwo hebben deelgenomen aan Care2Share.

Zowel de voorstelling als de aansluitende mentorlessen leverden veel reacties op. Emotionele reacties van leerlingen die de situatie herkenden en dat moment gebruikten om hun klasgenoten hier iets over te vertellen. En ook hele positieve reacties, zoals van een klas die zich als groep ontfermde over een klasgenoot die het even moeilijk had. “Het is ook juist die onderlinge steun die de klas in de weken erna zo hecht en sterk heeft gemaakt”, aldus één van de mentoren.

Locatie: Vondelstraat 5, Doetinchem

Website: website.ludgercollege.nl/

Hendrik Pierson College  in Zetten

Het Hendrik Pierson College beidt de opleidingen vmbo-bbl, vmbo-kbl, mavo, havo en vwo aan. Het  is een school waar de ruimte wordt gegeven talenten en interessen te ontdekken. De school organiseert vele interessante activiteiten en programma’s.

Tweedeklassers van alle niveaus hebben deelgenomen aan Care2Share.

Van te voren was er slechts één mentor die op dat moment wist dat een van haar leerlingen voor een zieke moeder zorgt. Toen daarna in de Care 2 Share voorstelling voor de tweedeklassers bleek dat er 15 leerlingen zorgen voor – of zorgen hebben over – een ziek familielid, gingen de wenkbrauwen omhoog. De mentoren hadden dit niet verwacht en werden zich acuut bewust van de noodzaak om hier aandacht aan te besteden. 

Locatie: Mammoetstraat 1-3, Zetten

Website: http://www.hpc-zetten.nl/

mzvr school3
obc-400x380

OBC  in Huissen

OBC Huissen is een dynamische vmbo-school waar leerlingen zich veilig voelen. Goed leren begint bij goed in je vel zitten en daarom besteden ze veel aandacht aan leerlingbegeleiding.

De derdeklassers van Vmbo Zorg & Welzijn hebben deelgenomen aan Care2Share.

“OBC Huissen heeft het volledige traject doorlopen. Van de voorbereidingslessen voor de mentoren, tot het programma voor de leerlingen en uiteraard de nazorg. We hebben mooie momenten mogen waarnemen en we hopen dat er meer bekendheid en begrip is gekomen voor het thema mantelzorgers bij jongeren. De jongeren die mantelzorgers zijn hebben namelijk meer aandacht en begrip van de omgeving nodig.” aldus Monique Ritzen van Stichting Welzijn Lingewaard. 

Locatie: Julianastraat 17, Huissen

Website: www.obc-huissen.nl

Van der Capellen, Kinsbergen College  in Elburg

De Van der Capellen scholengemeenschap is een openbare school, met vier locaties in en rond Zwolle. Zij bieden vernieuwend onderwijs voor alle schoolsoorten, van vmbo tot tweetalig atheneum. Kenmerkend voor de school is de aandacht voor creativiteit en kunstzinnigheid.

Eerste, tweede en derdeklassers hebben deelgenomen aan Care2Share.

“De mentorles werd als prettig ervaren. Het was goed om de stof nog eens in de persoonlijke setting van de mentorklas door te nemen. Hier kwamen de persoonlijke verhalen van de leerlingen die thuis met zorg te maken hebben meer naar voren dan in de nabespreking van het theaterstuk. De mentoren vonden het prettig om een kant-en-klaar programma te krijgen.”

Locatie: Paterijstraat 17, Elburg

Website: www.capellen.nl

C2S Elburg
input

Van Lodenstein College in Kesteren

Of het nu om Praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo gaat: op het VLC is het te vinden.  De school heeft vijf locaties in vijf verschillende plaatsen. Het onderwijs wordt gegeven op basis van onze reformatorische identiteit. De slogan is: Goed voor nu én later!

Het project Care2Share is gegeven aan alle tweedeklassers van Mavo, Havo en Vwo.

Een van de mentoren: ‘Een nuttig project, het is goed om de aandacht richten op de jonge mantelzorger. Tijdens het project zien we de leerling best veel uren en door de groepsgesprekken leren we de thuissituatie meestal ook beter kennen.’

Locatie: Kasteelstraat 2, Kesteren

Website: http://vanlodenstein.nl/

Helicon  in Kesteren

Het Helicon in Kesteren is een kleine overzichtelijke school voor Vmbo. Prettig en sfeervol.  Op de school is er veel aandacht voor planten en dieren.

Eerste en tweedeklassers van het Vmbo hebben deelgenomen aan Care2Share.

“De leerlingen waren enthousiast over het theaterstuk. Er is niet één negatieve reactie vanuit de leerlingen gekomen. De school wil het thema jaarlijks laten terugkomen op de Dag van de Mantelzorg in november, in samenwerking met Adviespunt Neder-Betuwe en Mozaïek.”

Locatie: Industrieweg 4, Kesteren

Website: http://www.heliconvmbokesteren.nl/

_MG_1402
Kesteren

Pantarijn  in Kesteren

Pantarijn is een veelkleurige scholengemeenschap met tal van opleidingsmogelijkheden: van praktijkonderwijs tot en met vwo/gymnasium. Op elke locatie werken leerlingen op eigen niveau aan je toekomst. De school heeft daarbij als motto: ‘Pantarijn, ontdek(t) je talent!’

Eersteklassers van het Vmbo hebben deelgenomen aan Care2Share.

De leerlingen vonden het leuk, en soms ook heftig. Er kwamen tijdens de voorstelling veel emotionele reacties. Wat hierin opviel, was dat er opvallend veel opener door de leerlingen over hun thuissituatie gesproken werd. Ze vonden het goed dat het onderwerp ter sprake kwam. “Want dan schaam je je er niet meer voor, dan herken je het en kun je anderen helpen.”

Locatie: Tollenhof 1, Kesteren 

Website: http://www.pantarijn.nl/

RSG Lingecollege  in Tiel

Het Lingecollege zorgt voor een veilige leeromgeving. De school is kleinschalig georganiseerd en stimuleert de leerlingen het maximale uit zichzelf te halen. Samen werken aan hun toekomst!

De derdeklassers van Vmbo-kader hebben deelgenomen aan Care2Share.

Er is direct contact gelegd tussen de zorgcoördinatoren en de ondersteuningsorganisaties. Dit resulteerde al in de compensatie van de maatschappelijke stage voor drie jonge mantelzorgers.

Locatie: Teisterbantlaan 2, Tiel

Website: http://www.rsglingecollege.nl/

rsg-lingecollege-teisterbantlaan-avond