Over jonge mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers

Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met ziekte en/of zorg thuis. Jongeren die zorg verlenen, die zich zorgen maken en vaak zelf zorg tekort komen noemen we jonge mantelzorgers. Ze weten zelf niet altijd dat ze mantelzorger zijn. Daardoor weten ze vaak niet waar ze ondersteuning kunnen vinden als ze dat nodig hebben. Het is belangrijk dat je als professional, bijvoorbeeld op school, het thema bespreekbaar maakt en signalen leert herkennen.

Aantallen

Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers geeft aan dat 1 op de 4 jongeren wordt gezien als jonge mantelzorger. Dat zijn meer kinderen en/of jongeren dan je op het eerste gezicht denkt.

 

meisje-icon-rond-350px
jongen-geel-icon

Wat zijn jonge mantelzorgers?

Kinderen en jongeren jonger dan 24 jaar bij wie thuis of in directe omgeving iemand al lang ziek, gehandicapt of verslaafd is.

icons-wat-zijn

Het kan gaan om:

 • lichamelijke ziekte
 • psychiatrische ziekte
 • psychische ziekte
 • verslaving
 • lichamelijke of verstandelijke beperking

meisje-broerjte-rolstoelWat doen jonge mantelzorgers?

 • Ze zorgen voor iemand in hun directe omgeving
 • ze maken zich zorgen over deze persoon
 • En komen zelf vaak zorg tekort

Jong mantelzorger zijn heeft positieve en negatieve gevolgen

Positief

 • vroeg zelfstandig
 • meer levenswijsheid
 • meer begrip tonen voor anderen
 • aanleren praktische vaardigheden

Negatief

 • overbelast zijn; vermoeidheid, slechte concentratie, piekeren en gespannen zijn en (vage) lichamelijke klachten
 • zich te verantwoordelijk voelen
 • door mantelzorgtaken minder tijd over voor sociale contacten, school, werk, hobby’s en sport.

 

 

groep-rolstoel-mantelzorgerWelke zorg

Als er iemand binnen het gezin ziek is, is er regelmatig ook professionele hulp. Denk bijvoorbeeld aan een medisch specialist, thuiszorg of fysiotherapeut. Toch komt een groot deel van de zorg neer op de overige gezinsleden. Kinderen en jongeren doen bijvoorbeeld extra veel huishoudelijke taken.

Daarnaast moeten ze soms helpen bij de persoonlijke verzorging of administratie, bij de opvoeding van jongere broertjes of zusjes, fungeren ze als klankbord voor één van de ouders of begeleiden ze de zieke naar activiteiten. En zo zijn er nog veel meer taken die ze oppakken.

icons-mantelzorgersSteun

Kinderen en jongeren kunnen steun zoeken bij vrienden, familie of buren. Maar ook op school bij hun leraar, mentor, zorgcoördinator of vertrouwenspersoon. Of bij de trainer van de sportvereniging, de jongerenwerker op straat, het steunpunt mantelzorg of de huisarts. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Het is het vooral belangrijk dat de jonge mantelzorger de veiligheid voelt om over zijn of haar zorgen te praten.

Ken jij een jonge mantelzorger?

•    Toon belangstelling en begrip voor de situatie.
•    Steunen doe je door er samen over te praten.
•    Vraag wat het kind of de jongere nodig heeft en hoe jij kan helpen.
•    Zoek samen een vertrouwenspersoon.

school-illustratie-web