Stappenplan

care2share-stappenplan-afb-v2Hoe?

Care2Share is een educatief en interactief programma dat door Spectrum is ontwikkeld om jongeren en hun omgeving te bereiken.

Met Care2Share wordt het thema ‘jonge mantelzorgers’ op de kaart gezet door:

  • Het thema mantelzorg bespreekbaar te maken onder jongeren;
    Jonge mantelzorgers bewust te maken van het feit dat zij mantelzorger zijn;
  • Kennis te delen zodat de omgeving van jonge mantelzorger ondersteuning kan bieden;
  • Met lokale steunpunten voor mantelzorgers het ondersteuningsaanbod bekend te maken bij de professionals om de jongeren heen.

Onze ervaring met het project plus de bijbehorende materialen staan op deze website. Welzijnsorganisaties, mantelzorgondersteuners of scholen kunnen zelf een Care2Share-Event organiseren om zo bewustwording en ondersteuning van jonge mantelzorgers dichterbij tebrengen.

Hier staat het project uitgelegd, aangevuld met tips&tricks, links naar informatie en algemeen materiaal dat gebruikt kan worden. Natuurlijk is elke jongere en elke school anders, maar het geeft goed houvast om zelf Care2Share te organiseren!