Neder-Betuwe: Care2Share samen met jongerenwerk

Neder-Betuwe: Care2Share samen met jongerenwerk
10 juni 2015 michiel

mozaik-spotlight-afb-2Neder-Betuwe is een gemeente met een gepassioneerde visie op jonge mantelzorgers (JM’ers). Deze gemeente heeft 3 middelbare scholen en wil het liefst op alle drie de scholen een Care2Share-traject draaien. Daarnaast hebben we in deze gemeente een intensieve samenwerking met het jongerenwerk. Een logische, maar nog niet veel voorkomende combinatie.

Jongerenwerkers werken met jongeren. We zien echter nog niet veel jongerenwerkers die zich expliciet richten op JM’ers. Terwijl zij waarschijnlijk wel veel JM’ers ontmoeten, bewust of onbewust. Om erachter te komen met hoeveel JM’ers ze te maken hebben, hebben de jongerenwerkers van Mozaïek in Neder-Betuwe een enquête gehouden onder jongeren. Hieruit bleek dat 11 procent van de jongeren in Neder-Betuwe mantelzorger zijn. Alleen beseffen zij het vaak zelf niet. Aan die bewustwording willen wij een steentje bijdragen door Care2Share. Na ons traject gaat het jongerenwerk, samen met Adviespunt Neder-Betuwe, verder met deze jongeren, door een aanbod te creëren dat aansluit bij hún behoeftes.